Capaciteitsplanning

De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek: strategische personeelsplanning

Komen deze vragen u bekend voor?

 • Wat betekent ons nieuwe zorgaanbod voor de personeelsformatie?
 • Is de formatie die wij nodig hebben betaalbaar?
 • Kunnen we in de teams ook helpenden of sociaalagogisch personeel inzetten?
 • Hoe gaan we om met de grote hoeveelheid huishoudelijk werk?
 • Wat is voor ons een verantwoorde vorm van functiedifferentiatie?
 • Voor hoeveel leerlingen moeten we capaciteitsafspraken maken met het ROC?
 • Hoe snel kunnen we het nieuwe formatieplaatsenplan realiseren?

Bureau De Bok kan u via het instrument ZorgFormat® helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

Wij kunnen 'in company' begeleiden, waarbij zoveel mogelijk mensen betrokken kunnen worden. Dat kan door een kort adviestraject of in een op draagvlak gericht langer traject. Vanuit de zorg wordt de gewenste inzet van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal-pedagogische werkers bepaald. Resultaten: een formatieplaatsenplan en een gefundeerd beleid op het gebied van werving, selectie, opleiding & scholing.

Met de toepassing van ZorgFormat® brengt u op een eenvoudige manier tegen beperkte kosten het huidig en benodigd personeelsbestand in kaart, inclusief de financiële toetsing. Met ZorgFormat® wordt het proces van meerjaren personeelsplanning inzichtelijk en beheersbaar.

Licenties worden afgegeven door ZorgFormat BV te Waalwijk. Bureau De Bok participeert in deze BV.

Meer informatie over ZorgFormat® ?

Er zijn vele mogelijkheden om kort kennis te maken met ZorgFormat®:

 • Download hieronder de folder over ZorgFormat®. 
 • Kijk op www.zorgformat.nl. Wanneer u vrijblijvend wilt ervaren hoe ZorgFormat werkt en wilt oefenen met het model dan kun u hier een inlogcode aanvragen.
  Er staan veldspecifieke werkeenheden klaar waarin u kunt kijken naar gevonden inhouden en deze desgewenst kunt wijzigen. In het basisdienstenpatroon kunt u oefenen met de gewenste aanwezigheid van personeel. 'Wie laat u wanneer werken' en wat betekent dat voor formatieplaatsenplan en de kosten. In een scenario kunt u zien wat de langere termijn personeelsbehoefte is bij een bepaald verloop.
 • Desgewenst kan een demonstratie van het model op locatie gegeven worden. 

Zorgformat Folder.pdf   3.20 MB

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur

Telefoon: 06-53 40 84 14
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter