Certificering

Door gebruik te maken van een of meer van onze producten en diensten, kunt u op een effectieve en efficiënte manier snel uw certificering behalen. Voor de openbare apotheek bieden wij een aantrekkelijk aanbod: meedoen binnen de SKAN!

Kwaliteitssysteem en voorbereiding op certificering

Bureau De Bok bereidt u voor op de certificering (onder andere HKZ/ISO voor de Zorg) via een effectief en efficiënt begeleidingstraject. Daarmee beschikt u over een direct werkend kwaliteitssysteem. U bepaalt zelf het tempo. 
Door onze jarenlange ervaring verloopt de certificering soepel en voortvarend: de kroon op uw werk!

Verklaring werkend kwaliteitssysteem (VV&T)

Bureau De Bok neemt de rol van externe toetsing over. U ontvangt bij een succesvol verloop een verklaring van een werkend kwaliteitssysteem, dat geaccepteerd wordt in zorginkoop door de meeste verzekeraars-/zorgkantoren.

Kwaliteitshandboek

Een (kwaliteits)handboek waarin alle procedures en werkinstructies voor uw sector al beschreven staan. U krijgt een direct toegankelijk en overzichtelijk handboek. Dat betekent eenduidigheid in werkwijzen en processen. Samen met u wordt dit handboek op maat voor uw organisatie gemaakt. We werken hiervoor samen met Qarebase
Ook bestaande 'papieren' handboeken kunnen worden geoptimaliseerd én onderhouden.

 

Ervaringen van onze klanten:

Het Schild, centrum voor blinden en slechtzienden: "Onze jaarlijkse externe kwaliteitsaudit hebben we al vele malen laten uitvoeren door Bureau De Bok. Reden? Wij ervaren de auditor als kritisch en scherp, maar tegelijk ook open en constructief. De auditor is in staat om in korte tijd en door middel van enkele vragen tot de kern door te dringen. Hij signaleert dus snel minder sterke kanten in ons kwaliteitssysteem en denkt vervolgens mee over hoe we ons kunnen verbeteren", aldus Edwin Frei, directeur/bestuurder.

Apotheekhoudende huisarts West Terscheling"Dankzij de professionele begeleiding van Bureau de Bok zijn wij reeds 7 jaar enthousiast deelnemer aan het certificeringsproces van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Met het format van het kwaliteitshandboek dat staat, maak je er middels eigen aanvullingen een uniek praktijkproces- en protocollenboek van. De persoonlijke touch van dhr. Maarten de Bok, zorgt er al snel voor dat de verplichting plaats maakt voor verlichting", aldus de heer Van Helsdingen, huisarts.

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur, senior adviseur kwaliteitszorg

Telefoon: 06-53 40 84 14
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter