Kwaliteitszorg

Wat vinden onze opdrachtgevers?

 

Het Schild, centrum voor blinden en slechtzienden: "Onze jaarlijkse externe kwaliteitsaudit hebben we al vele malen laten uitvoeren door Bureau De Bok. Reden? Wij ervaren de auditor als kritisch en scherp, maar tegelijk ook open en constructief. De auditor is in staat om in korte tijd en door middel van enkele vragen tot de kern door te dringen. Hij signaleert dus snel minder sterke kanten in ons kwaliteitssysteem en denkt vervolgens mee over hoe we ons kunnen verbeteren", aldus Edwin Frei, directeur/bestuurder.

Apotheekhoudende huisarts West Terscheling"Dankzij de professionele begeleiding van Bureau de Bok zijn wij reeds 7 jaar enthousiast deelnemer aan het certificeringsproces van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Met het format van het kwaliteitshandboek dat staat, maak je er middels eigen aanvullingen een uniek praktijkproces- en protocollenboek van. De persoonlijke touch van dhr. Maarten de Bok, zorgt er al snel voor dat de verplichting plaats maakt voor verlichting", aldus de heer Van Helsdingen, huisarts.

Actueel: certificering en zorginkoop
HKZ/ISO-certificering is niet langer verplicht voor de zorginkoop Wlz. Zorgkantoren kennen regionale verschillen. Kern is altijd dat er een kwaliteitssysteem moet worden gebruikt dat onafhankelijk wordt getoetst. Wat zijn uw opties?
U kunt deze toetsing laten doen door Bureau De Bok. Onze verklaring 'werkend kwaliteitssysteem', wordt door meerdere zorgkantoren geaccepteerd.
Wilt u ook meemaken wat de toegevoegde waarde van deze audit voor uw organisatie kan zijn? Wij informeren u graag of brengen u in contact met onze tevreden opdrachtgevers.

Actueel: nieuwe ISO 9001:2015
In september 2015 verschijnt de nieuwe ISO 9001:2015. De veranderingen in het kort:

  • Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem: organisaties moeten hun risico's analyseren en passende beheersmaatregelen nemen. 
  • Nadruk op het omgaan met kansen: de bedrijfscontext, behoeften en verwachtingen van stakeholders moeten systematisch in kaart worden gebracht. Ook moeten deze worden gemonitord.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement: leiderschap wordt onderdeel van beoordeling van de norm! Neemt de directie verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem?
  • Sterkere focus op doelstellingen als uitgangspunt voor verbeteringen: planmatige uitvoering. 
  • Uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen: meer aandacht voor het onderhouden van kennis binnen de organisatie.
  • Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over 'diensten door derden': uw verantwoordelijkheid in de keten wordt getoetst!
  • Nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen: methodisch wijzigen van processen en het managementsysteem.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Wij brengen dit vlot voor u in kaart. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Door gebruik te maken van een of meer van onze producten en diensten, kunt u op een effectieve en efficiënte manier snel uw certificering behalen:

Kwaliteitshandboek
Een (kwaliteits)handboek waarin alle procedures en werkinstructies voor uw sector al beschreven staan. U krijgt een direct toegankelijk en overzichtelijk handboek. Dat betekent eenduidigheid in werkwijzen en processen. Samen met u wordt dit handboek op maat voor uw organisatie gemaakt.  
Ook bestaande 'papieren' handboeken kunnen worden geoptimaliseerd én onderhouden.
U kunt kiezen uit een web-based versie, een handboek in druk of op CD-Rom. 

Kwaliteitssysteem en voorbereiding op certificering
Bureau De Bok bereidt u voor op de certificering (onder andere HKZ/ISO voor de Zorg) via een effectief en efficiënt begeleidingstraject. Daarmee beschikt u over een direct werkend kwaliteitssysteem. U bepaalt zelf het tempo.
Door onze jarenlange ervaring verloopt de certificering soepel en voortvarend: de kroon op uw werk!

Registratie van afwijkingen, fouten en klachten
Wilt u informatie over de kwaliteit van processen in uw organisatie? Bureau De Bok verschaft u 'slimme' instrumenten, die u snel aan de juiste informatie helpen.
Zoals het digitaal melden en beheren van afwijkingen, klachten, fouten en verbetervoorstellen.
Wij gebruiken een eigen digitale audit-applicatie waardoor verbetervoorstellen direct terechtkomen bij de verantwoordelijken in de organisatie. Zo kunt u bij een audit aantonen hoe u te werk gaat om uw organisatie te verbeteren.

Graag nodigen we u uit de veelgestelde vragen te bekijken.
U kunt ook direct contact opnemen.

Wilt u concrete voorbeelden zien van de dienstverlening die Bureau De Bok aanbiedt op de plaatsen waar wij dit doen? Ga dan naar onze projecten.

Veel gestelde vragen

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur, senior adviseur kwaliteitszorg

Telefoon: 0517-390038
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter