Ondersteuning Toezichthouders

'De toezichthouder' is vaak in het nieuws geweest. De minister wil 'het toezicht' professionaliseren. De Governance code wordt aangepast en zal genormeerd en getoetst worden. De Inspectie zal de toezichthouder auditen. Heeft u voldoende zicht op de geleverde kwaliteit en veiligheid?
 
Regelmatig informeren wij toezichthouders over de betekenis van deze wijzigingen voor hun werk. Wij komen ook graag bij u langs en praten u bij. Lees hieronder verder over:
 • beter toezicht door meer structuur
 • periodieke evaluatie van de Raad van Toezicht 
 • voorbereiding op de Inspectie-audit.

Stel uw vraag en wij zullen deze samen met u beantwoorden.

Beter toezicht door meer structuur

Toezicht houden is een vak. Van de toezichthouder wordt veel verwacht:

 • hoe wegen we de belangen van onze stakeholders bij ons toezicht?
 • hoe weten we of er goede, veilige en efficiente zorg wordt geleverd?
 • is de organisatie financieel in control?
 • is de organisatie ondernemend genoeg?
 • kennen we de belangrijkste risico's?
 • weten we wat er speelt? (cultuur).

 

De Raad komt een paar keer per jaar samen. De agenda is overvol. 'Goed toezicht' is dan niet eenvoudig:

 • het opstellen van een evenwichtige jaaragenda
 • het organiseren van het toezicht (werkwijze, commissies, portefeuille houders)
 • het uitvoeren van het toezicht (juiste thema's, detaillering versus overzicht)
 • het evalueren van het toezicht.  

Wij hebben voor u een paar handige hulpmiddelen gevonden en gemaakt waarmee u:

 • zicht heeft op alle actuele thema's voor het toezicht binnen de zorg,
 • deze een plek geeft in uw jaaragenda,
 • de juiste vragen stelt, voldoende diepgang bereikt,
 • het toezicht methodisch uitvoert (volgens de uitgangspunten van Policy Governance).

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij spreken u graag.

Wilt u meer lezen over ons enthousiasme voor Policy Governance?

Evaluatie werkwijze Raad van Toezicht

De Governance Code schrijft voor dat de Raad van Toezicht haar functioneren periodiek evalueert. Dit gebeurt tenminste in een jaarlijks gesprek met de Raad van Bestuur. Centraal staat het wederzijds functioneren van beide organeen op zich en in relatie tot elkaar.

Bureau De Bok begeleidt dit proces bij zorgorganisaties. Ons vertrekpunt zijn de gegevens die u al heeft. Soms is dat een evaluatierapport. In een korte sessie met de Raad van Toezicht bepalen we de kwaliteit van het huidige toezicht. We richten ons op verbeterkansen. 

Wij kunnen ook het evaluatie-onderzoek voor u uitvoeren. U gebruikt dan onze online vragenlijst. Deze bevatten de essentie van de Governance Code. Ook de Raad van Bestuur of directie vult deze lijst in. In een bondige rapportage worden uw sterke punten en kansen voor verbetering zichtbaar.

We spreken u graag over hoe wij u in uw specifieke situatie kunnen ondersteunen. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Inspectie audit van de Raad van Toezicht

Van de Raad van Toezicht wordt meer externe verantwoording gevraagd. Zo gaat de Inspectie voor de Volksgezondheid toezicht houden op de naleving van de zorgbrede governancecode. De Raad van Toezicht wordt aangesproken op het systeem van intern toezicht. 'Is het adequaat, worden risico's rond kwaliteit en veiligheid tijdig aangepakt?'. Om dit toetsbaar te maken stelt de IGZ een toesingskader op. Het werk van de Raad van Toezicht wordt langs deze meetlat gelegd. Tevens komt er een (bindend) accreditatietraject voor toezichthouders vanuit de NVTZ.

Het is goed om voorbereid te zijn op deze actieve, misschien als nieuw ervaren rol. Bureau De Bok kan u daarbij ondersteunen. Wij hebben een korte audit voorbereid, waarmee we uw systeem van intern toezicht beoordelen. Onze grondige kennis van de zowel de praktijk als het bestuur van zorginstellingen, zetten wij hierbij in. 

We komen graag bij u langs om onze audit-werkwijze toe te lichten. Wij zullen uw vraag via e-mail snel beantwoorden.

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur

Telefoon: 0517-390038
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter