Onderzoek

Toetsing van uw organisatie aan de ervaringen in de praktijk

"Bureau De Bok voert in Het Schild het cliënttevredenheidsonderzoek uit, zowel bij onze cliënten met als zonder verblijfsindicatie. Wij keren telkens bij Bureau De Bok terug, omdat wij tevreden zijn over de prima service en dienstverlening en de prettige contacten en ook over de scherpe prijs die het Bureau in rekening brengt. En zeker zo belangrijk: van onze cliënten horen we terug dat de mondelinge interviews op een plezierige manier door de medewerkers van Bureau De Bok worden afgenomen"

Het uitvoeren van metingen naar ervaringen van cliënten, patiënten en medewerkers heeft een belangrijke plek in het huidige zorgstelsel. Meten biedt inzicht in uw niveau als zorgverlener en werkgever en biedt de mogelijkheid uw processen te verbeteren. 

Bureau De Bok wil bij het meten van ervaringen eerst en vooral aansluiten bij uw eigen situatie: welke informatie is er voor uw organisatie nodig om uw zorg en uw arbeidsomstandigheden te optimaliseren? 
Onze manier van werken is erop gericht de uitkomsten zo te presenteren dat u er direct wat aan heeft. Een meting is geen eindproduct, maar input voor uw kwaliteitssysteem. Wij zien meten niet als weten, maar als begin van verbeteren. 

We meten verder de tevredenheid van uw medewerkers en vrijwilligers.

Maatwerk
Wij leveren in overleg met u maatwerk. Wij denken graag met u mee hoe wij zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen die het beste aansluit bij uw eigen kwaliteitssysteem en zorgproces.

Rapportages
Rapportages kunnen opgesteld worden naar uw wens. Van simpel en snel tot uitgebreide interne en externe vergelijkingen. Bureau De Bok kan meedenken over de beste manier voor uw instelling. 

Getrainde interview(st)ers
Wij werken met een vaste pool van getrainde en ervaren interview(st)ers. De interview(st)ers zijn geselecteerd op hun ervaring in en affiniteit met zorg en zijn getraind om te interviewen in de gehandicaptenzorg, de ouderen- en thuiszorg, de maatschappelijke opvang en de GGZ. 

Organisatie
Bureau De Bok zorgt ervoor dat u zo weinig mogelijk tijd kwijt bent aan de organisatie van de meting, zodat u meer tijd overhoudt voor waar het echt om gaat: het analyseren en gebruiken van de ervaringen van uw cliënten en patiënten voor uw zorgproces.  

Online meten is mogelijk via Bureau de Bok
Bureau De Bok kan online metingen uitvoeren.

Tariefstelling
Wij werken in heel Nederland en tegen een gunstige en concurrerende tariefstelling.

/
Volg ons op Twitter