Onderzoek

Toetsing van uw organisatie aan de ervaringen in de praktijk

"Bureau De Bok voert in Het Schild elke twee jaar de CQ-index (cliënttevredenheidsonderzoek) uit, zowel bij onze cliënten met als zonder verblijfsindicatie. Wij keren telkens bij Bureau De Bok terug, omdat wij tevreden zijn over de prima service en dienstverlening en de prettige contacten en ook over de scherpe prijs die het Bureau in rekening brengt. En zeker zo belangrijk: van onze cliënten horen we terug dat de mondelinge interviews op een plezierige manier door de medewerkers van Bureau De Bok worden afgenomen", aldus Edwin Frei,directeur/bestuurder van Het Schild, centrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze.

Het uitvoeren van metingen naar ervaringen van cliënten, patiënten en medewerkers heeft een belangrijke plek in het huidige zorgstelsel. Meten biedt inzicht in uw niveau als zorgverlener en werkgever en biedt de mogelijkheid uw processen te verbeteren. 

Bureau De Bok wil bij het meten van ervaringen eerst en vooral aansluiten bij uw eigen situatie: welke informatie is er voor uw organisatie nodig om uw zorg en uw arbeidsomstandigheden te optimaliseren? 
Onze manier van werken is erop gericht de uitkomsten zo te presenteren dat u er direct wat aan heeft. Een meting is geen eindproduct, maar input voor uw kwaliteitssysteem. Wij zien meten niet als weten, maar als begin van verbeteren. 

We voeren sinds 2006 CQ-onderzoek uit en zijn een van de eerste CKZ-geaccrediteerde meetbureaus. 

We meten verder de tevredenheid van uw medewerkers en vrijwilligers.

Daarnaast zijn we ook als een van de eerste bureaus in Nederland ISO 20252-gecertificeerd (marktonderzoek). 
We kunnen dus ook (evaluatie-)onderzoek op maat uitvoeren.

Bekijk hiernaast de informatie over alle soorten metingen. U kunt hier de verschillende mogelijkheden bekijken die wij bieden: van snel en simpel tot uitgebreide rapportages met interne en externe vergelijkingen. U kunt ook direct contact opnemen.

/
Volg ons op Twitter