Medewerkerstevredenheid

Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Hun mening telt.

Bureau De Bok heeft een vragenlijst ontwikkeld om de tevredenheid van medewerkers in zorginstellingen te meten. 

De thema's
De thema's en vragen in de vragenlijst zijn specifiek ontwikkeld voor het werken in de zorg. 
De vragenlijst gaat in op:

 • Sfeer en plezier op het werk
 • Inhoud van het werk
 • Ontwikkeling en scholing
 • Zelfstandigheid
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Werkdruk
 • Welzijn
 • Veiligheid en agressie in het werk
 • Werk en privé
 • Cultuur
 • Leiderschap 
 • Toekomst
 • Communicatie, informatie, samenwerken en kennisdelen
 • Verbetering en vernieuwing.

Bij elk thema krijgen uw medewerkers de mogelijkheid om opmerkingen te maken, zodat de instelling kan beschikken over ruime achtergrondinformatie om de resultaten beter te kunnen duiden en gebruiken.

 

Contactpersoon

Hester de Bok
Onderzoeksleider

Telefoon: 0517-390038
hester@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter