Vrijwilligerstevredenheid

Veel zorginstellingen werken met veel vrijwilligers. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd.

Vrijwilligers zijn een belangrijke factor in veel zorginstellingen. Bureau De Bok meet sinds 2008 hun tevredenheid en ervaringen met de zorginstellingen waar zij hun vrijwilligerswerk verrichten. 

De vragenlijst voor het meten van de ervaringen is ontwikkeld samen met medewerkers van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Thema's
De thema's die aan bod komen zijn:

  • De motivatie om vrijwilligerswerk te verrichten
  • De uitdaging en voldoening die het vrijwilligerswerk biedt
  • De waardering die men krijgt
  • De taakverdeling en samenwerking binnen de organisatie
  • De begeleiding bij het vrijwiligerswerk
  • De informatievoorziening binnen de organisatie
  • De onkostenvergoeding

Bij elk thema krijgen uw medewerkers de mogelijkheid om opmerkingen te maken, zodat de instelling kan beschikken over ruime achtergrondinformatie om de resultaten beter te kunnen duiden en gebruiken.

 

Contactpersoon

Hester de Bok
Onderzoeksleider

Telefoon: 0517-390038
hester@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter