Organisatieontwikkeling

Uw vraag centraal!

Innovatie
Voor een organisatie voor ouderenzorg hebben we innovatieprojecten geleid. 'Centraal inwerken van nieuwe medewerkers', 'Zingeving in de zorg en het spoorboekje 'Van idee tot bouwrealisatie' zijn enkele voorbeelden.   
 
Scheiden van wonen en zorg: business case
Voor een VVT-organisatie schreven we een business case. We onderzochten de haalbaarheid van nieuw- en verbouw. Aspecten waren de formatiebepaling en huurprijsberekening. Er zijn sterke relaties gelegd met de visie van de organisatie: 'Wat wilt u en wat betekent dit voor de fysieke omgeving?'. Door een deskundige partij zijn via een rekenmodel verschillende scenario's voor nieuw- en verbouw gemaakt.
 
Nieuwbouw: zorgconcept en formatiebepaling
Voor een kleine VVT-locatie hebben we een zorgconcept en formatieplan geschreven. We gebruikten daarbij delen uit ZorgFormat.
 
Reorganisatie
Voor een middelgrote VVT-organisatie hebben wij het reorganisatie-plan geschreven. Centraal stond het verkrijgen van draagvlak gedurende dit proces. Uiteraard was de OR lid van de projectgroep.
 
Opzetten afdeling zorgbemiddeling
Voor en middelgrote VVT-organisatie hebben wij de afdeling zorgbemiddeling opgezet. De spelregels van het zorgkantoor zijn vertaald naar praktische (administratieve) werkwijzen.
 
Formatiebepaling  
Voor ziekenhuizen en VVT-organisaties hebben wij projecten geleid t.b.v. formatiebepaling. Interne projectleiders werden door ons opgeleid. Afdelingen zijn met elkaar vergeleken. Resultaten: beter passende formaties, onnodige overlap in diensten opgeheven (besparing), meer kwaliteit op de werkvloer. Lees meer op de ZorgFormat-website of hier.
 
Uw registraties beter benutten
ISO voor de zorg? (ISO:15224). Dan heeft u informatie nodig op het presteren op elf kwaliteitskenmerken. Wist u dat veel van die informatie al 'in huis is'? Voor een VVT-organisatie maakten we een mooie matrix waarin alle bestaande informatie naar deze kenmerken werd gerangschikt. De tekortkoming van de certificatie-audit werd hiermee verholpen. Uiteraard geldt deze figuur voor alle organisaties, ongeacht het certificatieschema (HKZ, ISO, anders). 
 
Bij deze vraagstukken hebben we organisaties begeleid. Als het mogelijk was spraken we korte adviestrajecten af. Wij kunnen ook u van dienst zijn bij het verder ontwikkelen van uw organisatie.

Wat maakt Bureau De Bok geschikt voor uw vraag?
• actuele kennis van zorgprocessen en organisatieculturen
• actuele kennis van bekostigingssystematiek en kengetallen
• gedegen kennis over- en ervaring met verschillende methoden en technieken
• resutaatgerichtheid: in onze aanpak en uw werkprocessen
• dicht bij de werkvloer: draagvlak begint niet na 'oplevering'!
• geen hypes: we houden er van met beide benen op de grond te staan 
• netwerk van deskundigen paraat: van (executive) coaches tot IT-expertise waarmee wij software applicaties bouwen.

Onze kennis en ervaring zijn het resultaat van studie en training en last but not least jarenlange ervaring in de zorg. De meest voorkomende studieachtergronden binnen Bureau De Bok: sociologie, gezondheidswetenschappen, human resource management en organisatiekunde.

Stel uw vraag en wij zullen deze samen met u beantwoorden.

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur

Telefoon: 06-53 40 84 14
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter