Uw eigen vraag

Gebruik onze kennis en ervaring om uw vraag te beantwoorden.

Werken aan kwaliteit betekent kennis van zorgprocessen en organisatieculturen. Het maken van formatieplaatsenplannen kan niet zonder kennis over bekostigingssystematiek en kengetallen. Onderzoek doen is alleen mogelijk met gedegen kennis over en ervaring met verschillende methoden en technieken.

Onze kennis en ervaring zijn het resultaat van studie en training en last but not least jarenlange ervaring in de zorg. De meest voorkomende studieachtergronden binnen Bureau De Bok: sociologie, gezondheidswetenschap, human resource management en organisatiekunde.

Stel uw vraag en wij zullen deze samen met u beantwoorden.

 

Contactpersoon

Hester de Bok
Onderzoeksleider dataverzameling

Telefoon: 0517-390038
hester@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter