Hét Bureau

De mensen van Bureau De Bok zijn vanaf 1991 actief in de zorg. 

Bureau De Bok kent vier aandachtsgebieden:

 • Kwaliteit: "Zeggen wat je doet en doen wat je zegt". We maken web-based handboeken die normproof (meestal HKZ) zijn voor zorginstellingen en zorgverleners. We verzorgen de begeleiding naar certificering, voeren audits uit en bieden een web-based verbeterapplicatie aan waarin klachten, afwijkingen, fouten en verbetervoorstellen kunnen worden geregistreerd.
 • Capaciteit: "De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek in de zorg". Via ZorgFormat 3.0 kunnen zorginstellingen hun formatie vaststellen, inplannen en doorrekenen.
 • (CQ-)Onderzoek: Meten van de tevredenheid van cliënten, patiënten, medewerkers en vrijwilligers en beleidsonderzoek zoals marktverkenningen en effectonderzoek. We meten met de CQ-index of ontwikkelen met u uw eigen vragenlijst.
 • Organisatieontwikkeling: Uw vraag is leidend! De expertise die we hebben kan ingezet worden om uw vraag te beantwoorden. Of het gaat om een nieuwe richting voor uw zorginstelling, een nieuwe structuur, of een evaluatie van uw beleid: we kunnen u helpen en begeleiden. 

U kunt ook uw eigen vraag stellen. We kunnen bovenstaande diensten ook combineren of samen met u bekijken welke oplossing wij voor uw organisatie kunnen bieden. We denken graag met u mee.

Wij werken momenteel in:

 • Ouderen- en thuiszorg (VV&T)
 • Hulp bj de Huishouding
 • Gehandicaptenzorg
 • GGZ-instellingen
 • Kraamzorg
 • Maatschappelijke Opvang
 • Openbare apotheken
 • Algemene en academische ziekenhuizen
 • Praktijken voor fysiotherapie
 • Apotheekhoudende huisartsen
 • Gezondheidscentra
 • Zelfstandige behandelcentra en (privé)klinieken

Bureau De Bok werkt in geheel Nederland. Wij zijn gevestigd in Franeker. 

Onze kennis en ervaring zijn het resultaat van studie en training en last but not least jarenlange ervaring in de zorg. De meest voorkomende studieachtergronden binnen Bureau De Bok: sociologie, gezondheidswetenschap, human resource management en organisatiekunde.

Onze visie en werkwijze

Contactpersoon

Maarten de Bok
Directeur

Telefoon: 0517-390038
mdebok@bureaudebok.nl

/
Volg ons op Twitter