Klachtenregeling

Bij Bureau De Bok doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen.

Indien u ergens ontevreden over bent, kan dit eerst vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker. Indien uw onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, dient u uw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk (per post of e-mail) te melden aan Bureau De Bok.

 

Bureau De Bok

t.a.v. directie

Meester Flapperlaan 3

8801 BN Franeker

of: info@bureaudebok.nl, o.v.v. 'klacht'

U ontvangt een bevestiging van ontvangst, waarna wij ons zullen inspannen om in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.

/
Volg ons op Twitter