Bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor cliënt en patiënt

Uitkomsten voor cliënten en patiënten staan centraal

De werkwijze van Bureau De Bok kenmerkt zich door:

Betrokkenheid

Bureau De Bok werkt alleen in de zorg. Hierdoor zijn onze kennis, expertise en diensten specifiek toegesneden op zorgvragen. We houden ons graag bezig met alle ontwikkelingen in de sector en zijn geïnteresseerd in uw vragen en visie. We zetten onze middelen zo effectief mogelijk in, zodat u zoveel mogelijk geld kunt overhouden voor de zorg.

Kennis en kunde

Er is veel kennis en kunde in zorgorganisaties aanwezig. Daar willen we graag bij aansluiten. Wij zijn van mening dat kennis moet worden overgedragen. Als de klus geklaard is, moet de organisatie zelfstandig verder kunnen. In onze aanpak betrekken wij zoveel mogelijk mensen uit de organisatie en cliëntenraad. Een breed draagvlak zorgt voor effectiviteit en werkplezier. Wij zijn altijd bereikbaar voor vragen, ook achteraf. 

Flexibiliteit

In afspraken en tarieven. We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden en kunnen u de keuze bieden tussen minimale en maximale varianten van onze diensten. In het werk proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij praktijksituaties: de uitkomsten voor uw cliënten en patiënten staan centraal. Wij proberen het werk en de tarieven altijd zo efficiënt mogelijk in te zetten, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor de zorg.

Onze diensten
/
Volg ons op Twitter