ZorgFormat BV

Partner in capaciteitsplanning

Bureau De Bok participeert in de ZorgFormat BV te Waalwijk samen met:

  • Bureau G&D
  • Bureau PFC

ZorgFormat® is eigendom van drie bureaus die intensief samenwerken om een blijvend verantwoorde toepassing te kunnen realiseren. In het werkverband ZorgFormat BV zijn zij verantwoordelijk voor het up to date houden van de systemen en een verantwoord gebruik ervan. ZorgFormat BV maakt deel uit van de stichting Capaciteitsplanning Zorg. De stichting RegioPlus maakt eveneens deel uit van deze stichting. KIWA Prismant is partner van de BV ZorgFormat.

Bureau G&D
Bureau G&D ondersteunt vernieuwings- en veranderingsprocessen in zorg, welzijn en het daaraan gerelateerde beroepsonderwijs. Samen met onze opdrachtgevers geven wij handen en voeten aan vernieuwende gezichtspunten die zijn gericht op het verbeteren van de zorgverlening, het werken en opleiden binnen organisaties.Onze trainingen gebruiken wij vaak als onderdeel van een breder veranderingstraject. Onze werkzaamheden zijn vooral gericht op de volgende speerpunten: Communicatie, cultuurveranderingstrajecten, personele capaciteitsplanning, opleidingsbeleid, trainingen.

Bureau PFC
Bureau PFC is voortgekomen uit het zorgonderwijs en zorgonderzoek. Belangrijk zijn organisatie(her)inrichting en het begeleiden van veranderingsprocessen binnen zorgorganisaties, doen van onderzoek naar gewenste formatieopbouw en scholen en trainen van vooral management. Daarnaast wordt in samenwerking met werkgeversverenigingen arbeidsmarktonderzoek gedaan. Speerpunt: bij elkaar brengen van mensen en middelen in de zorg.

Website
/
Volg ons op Twitter