Regelarme Zorg en ISO:9001-2015

Veel zorginstellingen en zorgverleners zijn volgens HKZ, ISO voor de zorg, ISO 9001-2008 of een daaraan gerelateerd brancheschema gecertificeerd. Tegelijkertijd klinkt de roep om regelarme zorg. Minder regels en registraties is de wens van vele zorgverleners. Landelijk is deze handschoen opgepakt en worden er handvatten gegeven om hier mee bezig te gaan. Hoe verhoudt zich dat tot de geldende certificaten? Kan het anders? Kan de nieuwe ISO: 9001-2015 norm daarbij helpen of wordt het allemaal nog lastiger? Met die vraag kwam een aantal cliënten van ons bij ons. We zijn met hen aan het werk gegaan. ISO:9001-2015 blijkt de ruimte te bieden om de boel op te schonen en te focussen op aandacht, zorg en begeleiding.

We willen onze ervaringen met u delen en organiseren daarom een workshop.

 • Wat houdt het in? We nemen u mee aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, naar de mogelijkheden om regelarm te werken binnen de ISO 9001-2015 norm.
 • Wanneer is het interessant? Als u werk wilt maken van regelarme zorg en/of (opnieuw) gecertificeerd wilt of moet worden en daarbij overstappen naar ISO 9001-2015 overweegt.
 • Voor wie: kwaliteits- en beleidsmedewerkers, directie/bestuur en management (soort instelling maakt niet uit)
 • Wanneer en waar: woensdag 14 september in Utrecht, locatie volgt
 • Wat levert het op? U kent de mogelijkheden om regelarme zorg te bewerkstelligen en tegelijkertijd aan de eis om gecertificeerd te zijn, te voldoen. De norm kan gaan werken voor u!

 De kosten bedragen € 350,- ex BTW per deelnemer

Meld u nu aan per mail! 


Interne workshop personeelsplanning VV&T: Bent u klaar voor de toekomst?

Op 13 april verzorgden wij vanuit Zorgformat een workshop bij ActiZ en In Voor Zorg! op de 'Themadag Strategische Opleidingsplannen en Personeelsplanning' (herhaling: 21 juni 2016). Hierbij toonden we hoe u met ZorgFormat kunt bepalen of uw personeelsinzet klaar is voor de toekomst. We lieten daarbij de door ons ontwikkelde personeelsstandaard zien, waarmee u snel kunt bepalen of uw personeelsinzet past bij de inhoud van uw zorg.

Als vervolg bieden wij nu u een interne workshop (2 sessies) om voor 2 teams de formatie en de personeelsinzet te bepalen.

 • Wat houdt het in? 2 sessies voor het bepalen van de formatie en personeelsinzet (24/7) voor 2 teams , op basis van wat uw cliënten werkelijk nodig hebben op het gebied van aandacht, zorg en begeleiding. Inhoud en complexiteit van de zorg zijn altijd ons uitgangspunt!
 • Voor wie: Leidinggevenden (locatiemanagers, teamleiders) en zorgverleners in de VV&T, intra-en extramurale zorg
 • Wanneer: Wanneer u het wilt! Het betreft een interne workshop
 • Wat levert het op? De zekerheid dat uw cliënten in de toekomst de aandacht, zorg en begeleiding krijgen die ze echt nodig hebben, dat uw personeel tevreden is over de inzet en het vertrouwen dat u dat kunt betalen

Voorafgaand aan de workshop vragen we van te voren informatie over:

 • De cliëntpopulatie waar de teams zorg voor dragen.

 • Uw huidige en toekomstige functiestructuur.
 • De huidige formatie van de twee teams.

 • Visie, kaders en kengetallen van de organisatie.

Deze informatie is input voor de workshop.


In sessie 1 wordt ingegaan op de kenmerken van de cliënten en de gevolgen daarvan voor de personele inzet ten behoeve van zorg en begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Personeelsstandaard ZorgFormat. 


In sessie 2 staat het opstellen van een basisdienstenpatroon voor het team centraal. Input is de uitkomst van sessie 1. Op grond van het benodigde basisdienstenpatroon wordt een doorberekening gemaakt van de benodigde formatie van het team en de personele kosten die daarmee samenhangen.
De uitkomsten worden aan het andere deelnemende team gepresenteerd, als oefening voor het verantwoorden van de gemaakte keuzen.

Voor meer informatie over ZorgFormat zie de website

De kosten bedragen € 1.800,- ex BTW excl. reiskosten

ActiZ leden krijgen 10% korting.


Meld u nu aan per mail!

 

/
Volg ons op Twitter