Privacyverklaring

Bureau De Bok voldoet aan de AVG, ICC/ESOMAR en eisen ISO:9001 en ISO:20252

Privacy Statement Bureau De Bok 
 
Bureau De Bok, gevestigd te Dijkstraat 5, 8801 LR Franeker, verwerkt persoonsgegevens in opdracht van organisaties ten behoeve van diverse soorten ervaringsonderzoek: klantervaring, medewerkerservaring, vrijwilligerservaring, ketenpartnerservaring etc. via post of online.
De organisatie is verantwoordelijk voor het voorlichten over wat er met uw gegevens gebeurt (dat gegevens worden doorgegeven aan ons) en is verantwoordelijk voor het bieden van de mogelijkheid tot geven van toestemming voor en/of het maken van bezwaar tegen het doorleveren van uw gegevens. Wij wijzen instellingen altijd op deze informatieplicht. Met de organisaties wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin verantwoordelijkheden worden afgesproken. Als u bezwaar heeft gemaakt of geen toestemming heeft gegeven, dan hebben wij uw gegevens niet. Dit heeft geen gevolgen voor de diensten die u krijgt van de organisatie. U krijgt dan alleen geen vragenlijst van ons.
 
 * Bureau De Bok ontvangt gegevens van eigen opdrachtgevers ten behoeve van het contact over opdrachten. Dit zijn gegevens zoals naam en e-mail van medewerkers, en algemene adresgegevens. 

* Bureau De Bok gebruikt gegevens alleen voor het doel dat binnen de overeenkomst met de instelling is afgesproken. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor dit doel. Bij onderzoek worden persoonsgegevens na afloop van het onderzoek vernietigd. 
 
* Onderzoek: Gegevens die zijn doorgegeven door organisaties aan Bureau De Bok worden niet gebruik voor marketingdoeleinden. Bureau De Bok gebruikt uw gegevens ook niet om te verkopen aan derden. Als uw gegevens ten behoeve van het uitvoeren van een onderzoek met een andere derde partij worden gedeeld, dan bent u hiervan op de hoogte gebracht (van te voren). Bureau De Bok ziet erop toe dat eventueel ingeschakelde derden gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden. 
 
* Bureau De Bok gebruikt gegevens van eigen opdrachtgevers (eigen klanten) wel om klanten op de hoogte te houden van onze eigen ontwikkelingen en diensten. Ook deze gegevens worden niet verkocht aan derden. 
 
* Bureau De Bok vraagt altijd alleen maar gegevens die nodig zijn voor het versturen van een vragenlijst of e-mail (dus uw naam en (e-mail)adres), of contact rond uitvoering van de opdracht. Wij vragen verder geen (zorg)inhoudelijke gegevens. Medische gegevens zijn dus niet bekend bij ons.
 
* Uw gegevens zijn veilig bij ons. We beveiligen de gegevens op servers die voldoen aan de beveiligiingseisen ISO:27001. Gegevens worden altijd met ons gedeeld via beveiligde verbindingen. Wij zorgen er dus voor dat niemand hierbij kan meekijken en dat iemand gegevens ook niet kan stelen. Daarnaast hebben we bewust personeel: we verwerken geen gegevens buiten de deur (zoals op laptops, usb-sticks etc.). We maken afspraken over toegang: niet iedereen binnen ons bedrijf kan uw gegevens inzien. Wij scheiden binnen ons bedrijf het uitnodigen en het verwerken van resultaten ook. Met andere woorden: degene die de uitnodigingen verstuurt, houdt zich niet bezig met het maken van een rapport en omgekeerd. Degene die een rapport maakt, weet dus ook niet wie is uitgenodigd en kan hier nooit uitspraken over doen. We e-mailen geen bestanden met persoonsgegevens en mailen ook niet herkenbaar over personen die meedoen met onze onderzoeken.
 
* Bureau De Bok stalt en verwerkt uw gegevens uitsluitend in Nederland op servers in Nederland. Gegevens worden niet verwerkt buiten de EER. 
 
* De codes die gebruikt worden voor het invullen van een vragenlijst, zijn niet gekoppeld aan uw naam bij het verwerken van resultaten. We gebruiken uw (e-mail)adres dus alleen om een uitnodiging te sturen, maar niet bij het maken van een rapport.
 
* Wij doen aan de organisatie nooit uitspraken over welke personen wel of niet hebben meegedaan en geven resultaten ook alleen ‘algemeen’ terug (dus als algemene opgetelde percentages, nooit op het niveau van personen). Namen komen nooit ergens te staan en wij bekijken gemaakte opmerkingen ook altijd voordat een rapport naar de organisatie gaat (soms vullen mensen hier bijvoorbeeld zelf wel hun naam is, die verwijderen wij dan).
 
* Wij worden hierop ook elk jaar getoetst (ISO-certificering) en hebben het ISO-keurmerk voor marktonderzoeksbureaus, wat ons ook verplicht om deze zaken zo te organiseren. 
 
* U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te veranderen en eventueel te laten verwijderen (voor zover dit nog niet gebeurd is). Neem hiervoor contact op met Bureau De Bok, Dijkstraat 5, 8801 LR Franeker. 0517-390038 of info@bureaudebok.nl
 
* Bureau De Bok heeft een Functionaris Gegevensbescherming voor uw vragen over ons privacybeleid. Dat is Hester de Bok. Te bereiken via: info@bureaudebok.nl, 0517-390038.

/
Volg ons op Twitter