Sinds 1991 actief in de zorg

Wij kunnen u het volgende bieden

Kwaliteit (certificering)

We verzorgen de begeleiding naar certificering door interne audits met een begeleidend karakter uit te voeren. Ook kunnen we extern toetsen buiten accreditatie tegen vigerende ISO en HKZ normen. Om uw kwaliteitsmanagement te digitaliseren  werken we met Qarebase©  We werken binnen de Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland (SKAN) aan de instandhouding van het HKZ certificaat van zo’n 100 zelfstandige openbare apotheken. We werken aan kwaliteit van zorg bij openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen, huisartsen, instellingen voor ouderen- en thuiszorg en GGZ instellingen.

Capaciteitsbepaling en organisatieadvies

“De juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek in de zorg”. Via ZorgFormat 3.0 kunnen zorginstellingen hun formatie vaststellen, inplannen en doorrekenen. We doen dit sinds 1995 in de ouderen-en thuiszorg, het ziekenhuis, de GGZ en de gehandicaptenzorg.

Meten van Cliëntervaringen en medewerkerstevredenheid

Bureau De Bok was sinds 2006 meetbureau. In 2020 hebben we onze meetactiviteiten overgedragen aan Qualizorg in Deventer. Uw meetvragen zijn daar in vertrouwde handen. Van harte aanbevolen!

U kunt ook uw eigen vraag stellen. We kunnen bovenstaande diensten combineren en samen met u bekijken welke oplossing wij voor uw organisatie kunnen bieden. We denken graag met u mee.

Onze kennis en ervaring zijn het resultaat van studie en training en last but not least jarenlange ervaring in de zorg.

 

Bureau De Bok werkt in geheel Nederland. Wij zijn gevestigd in Franeker.

Bureau De Bok biedt begeleiding
binnen de SKAN

Wat doet de Skan?

In 2016 is de SKAN, Stichting Kwaliteit Apotheken Nederland, opgericht. Elke Openbare Apotheek kan zich aansluiten bij de SKAN voor een nieuwe manier van certificering. 

Binnen de SKAN werken Qarebase (digitaal KMS) en Bureau De Bok (persoonlijke begeleiding) samen. We bieden u een scherpe all-in prijs aan voor Qarebase, interne audit, certificering (extern) en een continue PREM met een overzichtelijke monitor voor de uitkomsten. En dat alles met behoud van uw eigen signatuur. 

U kunt deelnemen als individuele apotheek binnen de werkwijze van de SKAN. Apotheken binnen de SKAN werken met hetzelfde basishandboek in Qarebase. Daarnaast werken zij met dezelfde heldere systematiek voor het kwaliteitssysteem en analyses. Omdat we zo werken, kan een externe audit korter worden uitgevoerd. Een certificerende instelling is verantwoordelijk voor deze externe toetsing en heeft geen inmenging met het advies en beheer van het kwaliteitssysteem.

Kortere externe audit

Omdat wij op deze manier werken, vertrouwt de certificerende instelling erop dat ‘de basis’ bij u op orde is. Daarom kan de jaarlijkse externe audit korter en zelfs voor een deel op afstandworden uitgevoerd. Bovendien is de aanpak meer gericht op de inhoud. Niet meer de checklists en de vinkjes, maar een goed gesprek over waar u mee bezig bent. 

Kennisdeling

Naast meedoen met ons kwaliteitsmanagementsysteem biedt de SKAN verschillende andere projecten en mogelijkheden om apotheken te ontzorgen bij het optimaliseren van hun dienstverlening. Omdat we het overzicht hebben over veel apotheken kunnen we trends signaleren en op basis daarvan een ondersteuningsaanbod doen. Zo kunnen we workshops organiseren over zaken die we bij deelnemende apotheken naar voren zien komen als problematisch, als vraag of als best practice. We hebben hiervoor ook een gebruikersgroep van apothekers en stellen deze diensten in nauw overleg vast.

PREM

De verplichte PREM zit ook in het pakket met online uitvraag. Vergelijkingen binnen uw groep (indien aan de orde), de gehele SKAN en de landelijke uitkomsten zijn mogelijk. Er wordt daarbij een aantrekkelijk pakket van widgets aangeboden als extra! 

De voordelen van de SKAN

 • Verkorte externe toetsing 
 • Nieuwe mogelijkheden audits op afstand
 • Minder tijd nodig voor handboek
 • Digitaal KMS
 • Heldere en vlotte risico-analyse
 • Snelle formats voor verplichte delen KMS
 • Jaarlijks professionele interne audit
 • Monitoring en begeleiding op afstand
 • Workshops en kennisdeling
 • Scherp all-in aanbod inclusief externe audit 
 • PREM tegen scherp tarief

Bureau De Bok: in heel Nederland werken aan betere zorg!

Onze partners

Contact

Bureau De Bok

06 41 77 38 22

hester@bureaudebok.nl

Meester Flapperlaan 3
8801 BN Franeker

KvK: 01072507

Onze missie

Bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor cliënt en patiënt.

Onze diensten

Wij werken voor zorgaanbieders in heel Nederland aan: